براي اينكه ديگر از مديرعامل پرسپوليس و ديگران سؤال نكنند
بازی بس است ، باید با مردم روراست باشیم

شنبه 8 شهریور 1393 0
فوتبال ایران > لیگ برتر - علیرضا رحیمی عصبانی است. از لحن مصاحبه او با خبرنگار خبرورزشی مشخص است که هم عصبانی است و هم گلهمند.
او ميگويد روزي 100 مرتبه سؤال ميكنند که چرا قرارداد علي دايي 2 ميليارد تومان است. خب آقاي رحيمي حق دارد. او هيچ دخل و تصرفي در قرارداد دايي نداشت. رحيمي نه قرارداد دايي را تنظيم كرد و نه اين مبلغ را براي او در نظر گرفت. ميدانيم اين سؤالات، او را عصباني ميكند اما چاره چيست؟ اين بحث خيلي كليتر از اين حرفهاست و تنها باشگاه پرسپوليس را دربر نميگيرد. اين حكايتي است كه ما چندين سال است دربارهاش بحث ميكنيم. ما ميگوييم چرا در فوتبال ايران شفافسازي صورت نميگيرد؟ چرا در بستن قراردادها و اعلام مبالغ طوري رفتار ميكنيم كه گويي سيستم فوتبال ايران پليسي است؟ واقعاً از چه ميترسيم؟اگر حق علي دايي يا هر بازيكن و مربي ديگري اين قدر پول است (اصلاً ايكس تومان) خب اين مسئله را واضح و شفاف اعلام كنند، درست مثل همه جاي دنيا كه در مورد قراردادهاي سنگين و رؤيايي ليونل مسي و رونالدو بحث ميشود. اگر ما فكر ميكنيم حق بازيكنان و مربيان ايراني اين رقمهاي خوب و استثنايي است، پس بايد با مردم روراست باشيم و در قراردادها براي آنها شفافسازي كنيم. سالهاست كه داريم با مردم قايمباشك بازي ميكنيم. هر بار هم كه بحث به درازا ميكشد، دوستان اعتراض ميكنند که چرا وارد حريم خصوصي آنها ميشويم؟ اين كجايش حريم خصوصي است؟وقتي پول دولت را داريم خرج فوتبال ميكنيم، بايد به مردم همه چيز را بگوييم. تازه حتي اگر باشگاهها خصوصي هم شوند، اعلام رقم قراردادها هيچ اشكالي ندارد و كاركردش اين است كه مردم در جريان امور قرار ميگيرند. الان دوره و زمانهاي است كه جامعه روي اين رقمها و قراردادها حساس شده است. مديران باشگاهها بايد اين حساسيتها را درك كنند. ما فوتبالي داريم كه سالهاست افتخار آسيايي ندارد.ما به مربياني 2 ميليارد ميدهيم كه در نتيجهگيري نتوانستند رضايت هواداران را جلب كنند. خب وقتي با مردم روراست نيستيم و ميخواهيم همه چيز را در خفا انجام بدهيم، شهروندان به اين مسئله واكنش خوبي نشان نميدهند. جناب رحيمي هم اگر ميبيند روزي 100 بار از قرارداد دايي سؤال ميكنند، دليلش همين است كه گفتيم. مردم از اين پنهانكاريها خسته شدهاند و از مديران ميخواهند درباره قراردادهاي بازيكنان و مربيان با آنها شفاف و روراست باشند.