به گزارش خبرگزاری فارس، طبق برنامه قرار بود امروز جلسه ای میان علیرضا رحیمی و محمد قاضی برگزار شود تا وضعیت مطالبات مهاجم سابق پرسپولیس مورد بررسی قرار بگیرد اما با درخواست مدیر عامل باشگاه پرسپولیس و تماس مسئول دفتر علیرضا رحیمی این جلسه به فردا ساعت 11 موکول شد.


قرار است در این نشست محمد قاضی پیرامون مطالباتش از باشگاه پرسپولیس با علیرضا رحیمی صحبت کند.