کی از اعضای کادر پزشکی پرسپولیس در گفت وگویی درباره مصدومیت پیام صادقیان که روز گذشته در تمرین به آن دچار شد گفت: روی پای صادقیان کارهای اولیه را انجام دادیم و قرار است امروز به تمرین بیاید و دوباره پای او را معاینه خواهیم کرد و اگر نیاز به کارهای درمانی بیشتر باشد حتما آن را انجام می دهیم.

وی درباره میزان وضعیت مصدومیت مهرداد کفشگری هم تصریح کرد: این بازیکن هنوز در پایش درد دارد و دو روز است که زیرنظر کادر پزشکی تمرین می کند و دیروز هم دقایقی در زمین دوید اما او را امروز معاینه دقیق خواهیم کرد و نظرمان را به سرمربی تیم اعلام می کنیم و دایی تشخیص می دهد که او بازی کند یا نه اما موضوع اینجاست که سلامت این بازیکن برای ما مهم است و باید بگویم که خوشبختانه ام آرآی و سونوگرافی این بازیکن نرمال بوده اما کمی از ناحیه همسترینگ درد دارد که باید محتاطانه با این بازیکن کار کنیم.