داستان معافيت هاي مشکل دار بازيکنان فوتبال اين روزها به مهمترين بحث بازيکنان و باشاه ها تبديل شده و هر روز ابعاد تازه اي از اين ماجرا کشف مي شود و حرف و حديث هاي زيادي پيرامونش به گوش مي رسد.

آخرين اخبار در اين خصوص شگفت آور و فوق العاده تکان دهنده است. گفته مي شود ليست بازيکناني که کارت پايان خدمت شان مشکل دارد و بايد بررسي شود بين 400 تا 500 نفر است. سازمان نظام وظيفه تا کنون حدود يکصد بازيکن از ليگ برتر و ليگ يک را فراخوانده و مدارک آنها را اخذ کرده است تا مورد بررسي قرار دهد.

طبق روال اين سازمان، بعد از اخذ مدارک شورايي تشکيل مي شود تا معافيت بازيکن مزبور مورد بررسي قرار گيرد و اگر معافيت تائيد نشود بازيکن مزبور بايد خدمت سربازي اش را سپري کند. البته گفته مي شد در صورت اين اتفاق و احراز مشکل دار بودن کارت هاي پايان خدمت بازيکنان، امسال هيچ بازيکني از فوتبال بازي کردن براي تيم خود محروم نخواهد شد و در پايان فصل بايد خدمت سربازي اش را آغاز کند.
جدا از اين فرجه ويژه به بازيکنان مشخص مي شود ليست هاي 50-40 نفره اي که تاکنون درباره آن حرف زده مي شد تنها بخشي از ليست اصلي بازيکناني است که مشخص نيست به چه نحوي معافيت از خدمت شان را گرفته اند و چند سالي – احتمالا - در بالاترين سطوح باشگاهي بازي کرده و پول گرفته اند.