پيشکسوت فوتبال کشورمان گفت: درباره حضورم در تيم ملي نه کسي با من صحبت کرده و نه از اين موضوع مطلع هستم.

وحید هاشمیان در خصوص اعلام نامش به عنوان یکی از گزینههای دستیاری کارلوس کیروش در تیم ملی فوتبال کشورمان گفت: من از این موضوع بیاطلاع هستم و هیچ خبری در این باره ندارم و از شما این مسئله را میشنوم و چون خبری هم ندارم درباره این موضوع صحبت نمیکنم و شما این سؤال را از افرادی بپرسید که آن را اعلام کردند، چرا که من جوابی برای این موضوع ندارم.

به نقل از فارس، وی درباره وضعیتش در بایرنمونیخ تصریح کرد: تا فردا در مونیخ و تمرینات بایرنمونیخ هستم و فردا پس از سه هفته به هامبورگ برمیگردم.

هاشمیان ادامه داد: البته این کلاسها تمامشدنی نیست چرا که هر هفته یکشنبه تا چهارشنبه باید به شهر هنس که در نزدیکی کلن هست و کلاسهایمان برای پرولایسنس آنجا تشکیل میشود برویم تا به یادگیری بپردازیم.

وی در باره اینکه قرار است میروسلاو کلوزه مهاجم پیشین تیم فوتبال آلمان هم همانند او در تمرینات تیم بایرنمونیخ شرکت کند افزود: درباره حضور کلوزه در تمرینات بایرن مونیخ چیزی نشنیدم اما او هم باید ابتدا مدارکش را بیاورد چرا که در آلمان با رابطهبازی به کسی پست نمیدهند.