وبسایت رسمی برنامه نود - مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: باشگاه بر انجام تمام تعهدات خود نسبت به اعضای تیم اعم از قراردادهای فصل گذشته و فصل جاری تاکید دارد. از هواداران میخواهیم با تمام قوا از تیم پرسپولیس حمایت کنند.به گزارش وبسایت نود ، علیرضا رحیمی گفت: از زمانی که گروه مدیریتی جدید در باشگاه پرسپولیس حضور پیدا کرده است به استناد قراردادهای منعقده مبلغ ۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان فقط به کادر فنی و بازیکنان پرداخت شده است اما با وجود پرداخت این حجم بالا از پول در مدت زمان ۳ تا ۴ ماهه، با توجه به اینکه بابت فصل گذشته بدهی زیادی به بازیکنان وجود داشت، هنوز بخشی از تعهدات سال گذشته انجام نشده است که باشگاه مصمم به تسویه آن است.

وی ادامه داد: بخش عمدهای از مبلغ هشت و نیم میلیارد تومان به پرداخت مطالبات فصل قبل تیم اختصاص پیدا کرد اما با توجه به تعهدات سنگین بر جای مانده از فصل گذشته که مدیریت جدید با آن روبرو بود هنوز بخشی از این بدهی باقی مانده است که تسویه آن در دستور کار باشگاه قرار دارد. البته بخشی از این مبلغ نیز به قراردادهای این فصل اعضای تیم اختصاص پیدا کرده است.

علیرضا رحیمی با اشاره به اینکه پرداخت مطالبات بازیکنان در صدر اولویتهای مالی باشگاه قرار دارد خاطرنشان کرد: عملکرد باشگاه در ۳، ۴ ماه اخیر موید این نکته است که اراده کامل برای پرداخت حقوق کامل اعضای تیم وجود دارد. از این نظر پرداختها را تفکیک نکردیم چون از نظر باشگاه مجموع مطالبات مربیان و بازیکنان ملاک عمل قرار دارد که مرحله به مرحله نسبت به پرداخت آن اقدام خواهد شد.

مدیرعامل پرسپولیس تاکید کرد: البته ما هم بر اساس منابع مالی دریافتی که عمده آن از ناحیه اسپانسر تامین میشود برای پرداختها برنامهریزی کردهایم و با انجام تعهدات مالی از سوی اسپانسر که بخشی از آن نیز محقق شده است در جهت تسویه مطالبات تیم و بروز شدن باشگاه در این بخش حرکت میکنیم. امیدواریم اسپانسر باشگاه نیز با انجام تعهدات در زمان مقرر پرسپولیس را در این مسیر یاری کند.

وی در پایان افزود: من در همینجا از اعضای تیم فوتبال پرسپولیس که با وجود پارهای مسائل، با تعصب در جهت بهبود شرایط تیم و خوشحال کردن هواداران گام برمیدارند، تشکر میکنم. از هواداران هم تقاضا داریم با تمام قوا از مربیان و بازیکنان که فداکارانه برای تیم در تلاش هستند، حمایت کنند تا شاهد بازیها و نتایج خوب در ادامه رقابتهای لیگ و حضور مقتدرانه در جام قهرمانان آسیا باشیم.