علي کفاشيان با اشاره به اينکه در سالهاي اخير در همه بخشهاي مديريتي ورزش حضور داشته، افزود: فوتبال جايگاه ويژه و علاقمندان بسياري در بين مردم دارد که به همين دليل نياز به توجه ويژهاي دارد. ما بايد حداکثر تلاشمان را به کار ببنديم تا در اين رشته بتوانيم موفق ظاهر شده و انتظارات مردم را برآورده کنيم.وي با اشاره به اينکه در يکسال گذشته مردم پس از موفقيت‎هاي فوتبال به خيابان ريخته و شادي کردند، پس آنها توقع دارند فوتبال در مسابقات بعدي هم موفق ظاهر شود، تصريح کرد: بايد زير ساختها را مورد توجه و اهميت قرار داد و شرايطي را ايجاد کرد که مسير توسعه آنها قطع نشود تا شاهد ارائه عملکردي قوي و مورد نظر مردم از تيمهاي فوتبال کشور در آيندهاي نزديک باشيم.رئيس فدراسيون فوتبال در ادامه تاکيد کرد: هرچقدر به زير ساختها بپردازيم اما ويترين فوتبال که همان تيم ملي بزرگسالان است، نتيجه نگيرد، هيچکدام از اقدامات حساب نميشود اما وقتي تيم ملي به جام جهاني رفت، همه از عملکرد فدراسيون تمجيد کردند.

وي با اشاره به اينکه وقتي تيم ملي فوتبال به جام جهاني رفت، بيشتر از هزينههاي انجام شده، درآمدزايي کرد، اظهار کرد: اگر تيم ملي نتيجه نگيرد، ميگويند مقصر هستيد اما وقتي تيم نتيجه بگيرد، همه چيز خوب است. مديريت در فوتبال چالشهاي بسياري دارد اما در اين شرايط دوست داريم همه چيز تقويت شده و جلو برود، پس ميطلبد مجلس و دولت به فوتبال و تيمهاي پايه کمک کنند.کفاشيان در مورد اينکه آيا شما فقط ميخواهيد کمکهاي مالي براي ساير تيمهاي ملي باشد، افزود: 4 سال پيش که ميخواستيم کيروش را به خدمت بگيريم، او يکي از بهترين مربيان دنيا بود که در جام جهاني هم مربيگري کرده بود. در آن مقطع گفتيم براي جذب اين مربي نياز به بودجه زيادي است که ما نميتوانيم آن را فراهم کنيم که علي سعيدلو رئيس وقت سازمان تربيت بدني در نامهاي اعلام کرد که هزينههاي استخدام کيروش را سازمان تربيت بدني پرداخت ميکنيم.
وي با بيان اينکه با تکيه به همان پشتوانه جلو رفت اما اينکه آن پول پرداخت شد تا نشد، بمانند، خاطرنشان کرد: براي عقد قرارداد جديد با کيروش، خودم بصورت مستقيم با اين مربي مذاکره ميکنم.
رئيس فدراسيون فوتبال در مورد اينکه در قرارداد جديد چه استفاده ديگري از کيروش مي‎شود، افزود: از ابتدا برنامه مدوني براي استفاده از کيروش نداشتيم که اشتباهاتمان در اين خصوص را قبول دارم. اما ايشان دو خواسته داشتند که ابتدا داشتن زمين مناسب در تمرينات و


دوم حمايت از بازيکنان. او در اين مدت آنقدر از نفرات تيمش حمايت کرد که امروز شاهد هستيم بازيکنان اصلي و نيمکت نشين کاملا از او حمايت ميکنند زيرا هميشه از منافع آنها دفاع ميکنند.
وي با اشاره به اينکه در قرارداد پيشين کيروش نوشته شده بود اين مربي بايد در امور آکادميک، تيم اميد و تيمهاي پايه و ... به ما کمک کند که اين مسائل به دلايلي انجام نشد و يک مقدار هم نتوانستيم کارها را پيش ببريم، يادآور شد: ارتباطي که کيروش ميبايست با مربيان ايراني داشته باشد، مانند اوکتاويو نبود زيرا خصوصيات اخلاقي خاصي دارد اما امروز خود کيروش برنامه تيم ملي را براي جام ملتها و برنامه تيم اميد را براي بازيهاي آسيايي بست، هرچند هنوز با تيم جوانان ما و علي دوستيمهر هماهنگ است. اينکه علي دوستيمهر در آينده بيايد و با ايشان همکاري ميکند، بحث ديگري است.
اگر کيروش بماند يا نماند علي کفاشيان برد کرده، آيا اين موضوع را قبول دارد؟، کفاشيان در اين خصوص تصريح کرد: بايد پوششهايي به کارمان بدهيم. اگر امروز به جاي کيروش مربي داخلي بياوريم که شناخت از فوتبال دارد اما اگر خارجي بياوريم، به زمان براي شناخت از وضعيت فوتبال دارد. اگر آنها در جام ملتها نتيجه بگيرند همه ميگويند کار کيروش را تکميل کردند و اگر نگرفت، آنقدر از او انتقاد ميکنند که محو شود.
وي اضافه کرد: در شرايط فعلي بهترين اقدام اين بود که کيروش تا جام ملتها بماند، اگر نتيجه گرفت به کارش ادامه دهد و اگر خوب نباشد، 2 سال وقت داريم تا مربي را تغيير دهيم. ضمن اينکه کيروش گفته اگر تيم برود به مرحله نيمه نهايي بازيهاي آسيايي برسد، به کرهجنوبي رفته تا به اين تيم کمک کند. همچنين 50-60 درصد از تيم اميد فعلي به تيم بزرگسالان اضافه ميشوند.
در اين هنگام حسيني رئيس کميته فوتسال و فوتبال مجلس از کفاشيان پرسيد چرا در قرارداد که خودتان تهيه کرديد، همه مسائل يکطرفه و به سود کيروش است که وي در اين خصوص اظهار کرد: قرارداد را هنوز نبستيم که آن را اعلام کنيم. مبلغ قرارداد 4 سال گذشته کيروش، سالي 2/5 ميليون دلار بوده اما در قرارداد جديد، جمع مبلغي که به اين مربي و کادرفنياش پرداخت ميشود، کمتر از اين مبلغ است.وي افزود: البته خواسته کيروش اين است که مفاد و بندهاي قرارداد محرمانه بماند ولي اگر منابع قانوني از جمله حسابرسي، سازمان بازرسي و مجلس بخواهند، آنها را در اختيارشان ميگذاريم.رئيس فدراسيون فوتبال همچنين به موضوع مهمي هم اشاره کرد: مبلغي که براي قرارداد جديد کيروش هزينه ميشود، نه از پول مردم و نه بيتالمال است بلکه از بودجه بدست آمده از صعود تيم ملي به جام جهاني، براي قرارداد جديد کيرو هزينه ميکنيم، از زماني که به جام
جهاني رفتيم، 15 ميليون دلار گرفتيم که 7-8 ميليون دلار هم در آينده به حساب فدراسيون واريز ميشود.
وي با اشاره به ايمکه سال شفافسازي تنها براي ليگ بود نه فدراسيون و اگر خوب جواب دهد هم در فدارسيون آن را اجرايي ميکند، افزود: تيم ملي و اميد هزينه خود را در ميآورد اما نگراني من تيمهاي فوتسال، فوتبال ساحلي، بانوان و ... است که بايد دولت کمک کند


هزينههاي آنها را بپردازيم. ما پول کيروش را ميدهيم اما دولت جاهاي ديگر کمک کند تا به مشکل نخوريم.

رئيس کميته فوتسال و فوتبال مجلس با اعلام يک بند از قرارداد کيروش گفت: در اين قرارداد سه جا اعلام شده که ايشان قراردادش را به صورت کلي دريافت خواهد کرد. اول آنجا که کيروش نخواهد. دوم آنجا که فدراسيون کيروش را نخواهد و سوم در صورت اتفاقات غير قابل پيش بيني.کفاشيان در اين هنگام گفت: دو جا اين اتفاق رخ نميدهد؛ اول زماني که اتفاقات غير پيش بيني رخ بدهد و دوم وقتي تيم به جام جهاني نرود. درصورتيکه تيم به جام جهاني نرود، ايشان نه پاداشي ميگيرد و بخش آخر قراردادش را. البته او من را آدم خوبي ميداند و ميگويد اگر


در جام جهاني نتيجه نگرفتيم، بعد از يک هفته به او اعلام شود که به کارش ادامه دهد يا برود ولي اگر وسط کار و بدون دليل برکنار شود، غرامت ميگيرد. ضمن اينکه اگر يشنهاد خوبي از کشورهاي ديگر و خصوصا کشورهاي عربي به او برسد، غرامت يکساله را ميدهد و ميرود.

وي اضافه کرد: دوستان در مجلس به من تضمين بدهند که اگر کار زير بنايي کردم، ساير تيمهاي پايه موفق شدند اما تيم بزرگسالان به جام جهاني بعدي نرفت، کسي کاري به من نداشته باشد زيرا در زمان مديريت من يک دوره به جام جهاني نرفتم و يک دوره به جام جهاني رفتم و تفاوتش را ميدانم.رئيس فدراسيون فوتبال در پايان در مورد اينکه آيا در صورت عدم حضور تيم ملي در جام جهاني روسيه، فدراسيون فوتبال اجازه فسخ قرارداد را دارد و تمام مبلغ را تا سه ماه قبل از آن بايد به عنوان غرامت بدهد که در اين هنگام علي کفاشيان گفت: اين اشتباه است. نمي دانم چه کسي آنرا مطرح کرده است. ما خيلي از مفاد قرارداد را عوض کرديم. اين قرارداد اوليه بود که بسيار عوض شده است.