کفاشيان مي گويد بدون حمايت دولت نمي تواند همه هزينه هاي داشتن مربي گرانقيمتي مثل کارلوس کروش را بپردازدعلي کفاشيان مي گويد بدون حمايت دولت نمي تواند همه هزينه هاي داشتن مربي گرانقيمتي مثل کارلوس کروش را بپردازد ، او اگرچه در راه بستن اين قرارداد منتقدي جدي مثل وزير ورزش را دارد اما دلش گرم حاميان در سايه اي است که به شخص رئيس جمهور نزديکند و البته علاقه اي ويژه به ماندن کارلوس در تهران دارند.


علي کفاشيان از يک قرارداد پيچيده مي گويد. قراردادي که حالا 6 ماهي مي شود که قرار است بسته شود اما هر روز ، کش پيدا مي کند و رئيس اما اين وقفه را پوئني بزرگ براي خود و فوتبال ملي ايران مي داند. او در اين باره مي گويد:« راستش امکان اينکه قرارداد با سرمربي تيم ملي را قبل از جام جهاني تمديد کنيم ، وجود نداشت ، نه ما ، نه کروش و نه وزارت ورزش ، هيچ کدام نمي توانستيم نظري قطعي بدهيم . همه به اين نتيجه رسيديم تا بازي ها تمام شود و عملکردمان مشخص شود. بعد از جام جهاني هم با جوي که راه افتاده بود اگر مي خواستيم سريع قرارداد ببنديم ، خواسته هاي کروش خيلي با نيازها و توان مان همخواني نداشت پس سعي کرديم مذاکرات را ادامه بدهيم. » او اين ها را مي گويد سپس از روند مذاکرات سخن مي گويد. رئيس نشان مي دهد با تاکتيک خريدن زمان هم منتقدان کروش را راضي کرده و هم توانسته با به رخ کشيدن منتقدان ، خواسته هاي مرد پرتغالي را معقولانه تر کند. طوري که براي فدراسيون ايران هم صرفه اقتصادي داشته باشد:« شرايط او که اعلام شد ما بيش از ده جلسه با هيات رئيسه ، نمايندگان وزارت ورزش ، نخبگان و کارشناسان داشتيم. همه جوانب را بررسي کرديم ، ديديم بهتر است با کروش مذاکره کنيم و او را به شرايط خودمان نزديک کنيم.»


وقتي اين خواسته ها به نقطه اشتراک دو طرف رسيد ناگهان وزير ورزش انتقاد کرد و اعلام کرد وزارت حمايتي از اين قرارداد نمي کند. اين گفته کمي کفاشيان را ترسانده اما او در پس ذهنش عاملي مي بيند که برايش اميدوارکننده است پس مذاکرات به همان پشتوانه هنوز ادامه دارد. اين عامل علاقه اي است که پسر رئيس جمهور به کارلوس کروش دارد. وقتي کفاشيان با اين پرسش روبرو مي شود مي گويد:« البته هم پسر و هم برادر ايشان به کارلوس علاقه دارند ، با او حرف زدند ، عکس گرفتند و از اين مربي حمايت مي کنند. خب اين يک فرصت براي ماست که در امضاي قرارداد استفاده کنيم. فدراسيون به تنهايي نمي تواند همه هزينه هاي قرارداد را بدهد ما اين پول را داريم اما اگر تمامش گردن خودمان باشد از باقي تيم هاي ملي مان مي مانيم. همين الان ببينيد که عادل فردوسي پور و روزنامه هاي پرتيراژ ورزشي اصرار دارند قرارداد کروش تمديد شود . البته ما الان توانستيم قرارداد را به شکلي در بياوريم که ديگر شرايط يک طرفه نباشد ، همه چيز تحت کنترل باشد. خيلي از ايرادهاي قبلي برطرف شده. ولي باز هم بايد دقت کنيم.» او مي گويد اگر حمايت دولت نباشد و قرارداد سرمربي فقط به دليل فشار افکار عمومي لسته شود ، در بلند مدت به مشکل مي خورند:« همين رسانه ها با اولين باخت پدرم را در مي آورند که چرا کارلوس را نگه داشتي ، اين قرارداد ترکانچاي است و هزار تا بهانه ديگر پس ما بايد با دقت زيادي کارمان را ادامه بدهيم که ضرر نکنيم. پس فردا رسانه ها ، مجلس ، کارشناسان و خود مردم از ما گله نکنند. ما نياز به حمايت دولت داريم و تنهايي دست مان بسته است.»


او اين ها را مي گويد و اميد دارد حاميان در سايه کروش کمکي باشند براي اينکه دولت يازدهم چتر حمايتي اش را بالاي سر فدراسيون فوتبال افراشته نگه دارد.