ابطال کارت پايان خدمت ماهيني دروغ استوکيل مدافع - هافبک تيم فوتبال پرسپوليس باطل شدن کارت پايان خدمت اين بازيکن را دروغ دانست.

پس از صدور بیانیه نظام وظیفه عمومی مبنی بر باطل شدن کارت معافیت 13 بازیکن فوتبال برخی رسانههای گمانهزنی خود را برای پیدا کردن نام این 13 بازیکن آغاز کردند و در این بین نام حسین ماهینی نیز به عنوان بازیکنی اعلام شد که کارت معافیتش باطل شده است. حتی از سوی وکیل این بازیکن که عنوان میشود با علی دایی رابطه خوبی دارد نقل شده بود به سرمربی پرسپولیس گفته بازی با تراکتورسازی آخرین بازی ماهینی برای این تیم بوده و او دیگر نمیتواند سرخپوشان را در این فصل همراهی کند.

عبدالصمد ابراهیمی، وکیل حسین ماهینی در گفتوگو با تسنیم در این خصوص گفت: تا به حال چنین حرفی نزدهام و در این چند روز به هیچوجه تماسی با دایی نداشتهام که بگویم دیدار با تراکتورسازی آخرین بازی ماهینی برای پرسپولیس است.

وی افزود: درست است که من با دایی دوست هستم و رابطه نزدیکی هم با او دارم اما در این چند روز نه دایی از من سؤالی پرسیده و نه در خصوص او با دایی صحبت کردهام.

وکیل مدافع - هافبک تیم فوتبال پرسپولیس با تأکید بر اینکه کارت حسین ماهینی باطل نشده و این موضوع دروغ است، اظهار داشت: هرکسی که بخواهد معافیت پزشکی بگیرد باید به شواری عالی پزشکی نظام وظیفه برود تا وضعیتش بررسی شود. روزی هم که قرار باشد کارت معافیت او را باطل کنند، نظام وظیفه باید به این یقین و باور برسد که فردی که کارت معافیت دارد سالم بوده و مشکلی ندارد. این موضوع نیز باید در شواری عالی پزشکی بررسی شود و تا زمانی که این اتفاق رخ ندهد نمیتوان کارت معافیت کسی را باطل کرد.

ابراهیمی یادآور شد: حسین ماهینی اکنون جزو نفراتی است که برای حضور در شواری عالی پزشکی نوبت گرفته اما هنوز نوبت او فرا نرسیده است. این شورا فقط در روزهای سهشنبه فعال است که در آن فقط ماهینی و بازیکنان حضور پیدا نمیکنند و مردم زیادی در نوبت هستند که شاید تا نوبت به او برسد کمی زمان ببرد.