حضور پرسپوليس در جايگاه نهم جدول ردهبندي آن هم با فاصلهاي ده امتيازي با استقلال صدرنشين نه تنها خون هواداران پرسپوليس را به جوش آورده بلکه کاسه صبر مديران باشگاه را نيز لبريز کرده است.عضو هيات مديره: پول داشتيم دايي را برکنار ميکرديم

حضور پرسپوليس در جايگاه نهم جدول ردهبندي آن هم با فاصلهاي ده امتيازي با استقلال صدرنشين نه تنها خون هواداران پرسپوليس را به جوش آورده بلکه کاسه صبر مديران باشگاه را نيز لبريز کرده است. مديران پرسپوليس که پيش از فصل در اکثر مصاحبههاي خود از قهرماني حتمي پرسپوليس دم ميزدند و حاضر نبودند به کمتر از قهرماني فکر کنند حالا با توجه به حضور پرسپوليس در ميانههاي رو به پايين جدول به انتقاد از عملکرد دايي و شاگردانش البته در لفافه پرداختهاند. برخي اعضاي هيات مديره که پيش از اين نسبت به عملکرد تيم موضعگيري کرده بودند ترجيح ميدهند با عدم رسانهاي کردن اظهاراتشان آرامش تيم را بر هم نزنند تا مبادا کاسه و کوزهها سر آنها بشکند. اما آنچه ميتوان از درددلهاي برخي از اين مديران برداشت کرد عدم رضايت آنها از شرايط موجود است. در حالي که رسيدن به عنوان قهرماني هدف اصلي تيم مديريتي بود، حالا بايد اميدوار به بقاي تيم در ليگ برتر در پايان فصل باشند. همين اتفاقات ناخوشايند و شکست هاي تلخ پرسپوليس باعث شده تا يکي از اعضاي هيات مديره اعتراف کند که اگر بودجه لازم در اختيار باشگاه بود قطعا عذر دايي را خواسته و او را از کار برکنار ميکردند! البته اين نظر همگي اعضاي هيات مديره نيست به خصوص رحيمي که از همان ابتداي فصل خود را در کنار دايي قرار داده و بارها به حمايت از او پرداخته است.با اين حال تشتت آرا نزد اعضاي هيات مديره در خصوص سرنوشت دايي موضوعي است که نميتوان آن را منکر شد. اين عضو هيات مديره با انتقاد از دايي عنوان ميکند که شهريار تيم خوبي را نبسته است و نبايد تيمي که براي قهرماني و حضور در آسيا تلاش مي کند با مصدوم شدن يکي، دوبازيکن از هم بپاشد.