کمیته انضباطی پس از بررسی و تحقیق از سوی کمیته پزشکی و در اختیار گذاشتن گزارشهای کامل، رای بازیکن دوپینگی را صادر خوا

آی اسپورت - رئیس کمیته انضباطی ضمن رضایت از برگزاری رقابتهای لیگ برتر گفت: در بعضی از بازیها به دلیل حساسیت برخی حواشی رخ می دهد که این امر طبیعی است.
به گزارش آی اسپورت به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، اسماعیل حسنزاده، رئیس کمیته انضباطی درباره برگزاری دیدارهای لیگ گفت: خوشبختانه هر هفته که مسابقات لیگ برتر برگزار میشود، شاهد انجام مسابقات به بهترین نحو هستیم و حواشی بسیار اندک آن هم در برخی از بازیها به دلیل حساسیتی که وجود دارد، رخ میدهد. امروز کلیه گزارشهایی که از سوی مسئولان برگزار کننده مسابقات در اختیارمان قرار گرفته است، موارد را بررسی و نتیجه نهایی را درباره تخلفاتی که رخ داده اعلام میکنیم.
وی درباره اعلام رای بازیکن دوپینگی گفت: طبق آیین نامه جدید، کمیته انضباطی پس از بررسی و تحقیق از سوی کمیته پزشکی و در اختیار گذاشتن گزارشهای کامل، رای بازیکن دوپینگی را صادر خواهد کرد. پس از پیگیریهایی که صورت گرفت، همچنین بررسی نتیجه تحقیقات کمیته پزشکی فکر میکنم طی چند روز آینده رای بازیکن متخلف را صادر کنیم.