سخنگوی باشگاه پرسپولیس گفت: در فوتبال ابزاری نداریم که بازیکن را به زور سر تمرین بیاورند اما یکسری ظرفیتهای حقوقی داریم که ترجیح میدهیم تا حد امکان سراغ آنها نرویم و همچنان امیدواریم پولادی این شرایط را در تعامل با باشگاه حل کند و مشاورههای بهتری به او داده شود.
مهدی خواجوند افزود: در ارتباط با آقای مهرداد پولادی نامهنگاریهایی که لازم بود انجام شد. در پی آن نامهنگاریها پاسخ نامه قطریها را هم دادیم که بر عضویت این بازیکن و تحت قرارداد بودن وی تاکید شد. تا این لحظه همه گونه ملاحظه اخلاقی را در قبال این بازیکن انجام دادهایم، به شکلی که حتی به خود باشگاه انتقاد میشود که باید به شکل جدیتری عمل کند.وی در این ارتباط و در پاسخ به این سوال که آیا با محرز شدن مذاکره و توافق پولادی با باشگاه قطری با توجه به نامه ارسالی اقدام دیگری صورت میگیرد، ادامه داد: پیش از این هم اعلام کردیم، مدیریت زمان برای ما اهمیت دارد. به طور قطع در شرایط زمانی مختلف بسته به شرایط عمل میکنیم. به طور طبیعی برای چنین مواردی ظرفیتهای حقوقی وجود دارد اما بازیکن را با زور نمیشود بر سر تمرین حاضر کرد. در واقع چنین ابزاری در فوتبال وجود ندارد. به هر حال ما تا حد امکان نمیخواهیم به سمت مسائلی چون طرح شکایت برویم که مشکل محرومیت ایجاد کند. امیدواریم پولادی مسائل را در تعامل با باشگاه حل و فصل کند و مشاورههای بهتری بگیرد.
عضو حقوقدان هیأت مدیره پرسپولیس خاطرنشان کرد: آنچه باشگاه میتواند انجام بدهد، پافشاری بر سر قرارداد موجود و جلوگیری از عقد قرارداد با دیگر باشگاهها به عنوان یک حق طبیعی است. برای ما امکان طرح شکایت وجود دارد که باعث محرومیت بازیکن میشود ولی ما اصلا نمیخواهیم به این مرحله برسیم.