نايب رئيس فدراسيون فوتبال از جريمه سنگين براي متخلفان جعل کارت پايان خدمت خبر داد.

به گزارش "ورزش سه"، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ هفته گذشته در بیمارستان بستری شد. او امروز صبح در محل کارش حضور پیدا کرد تا کارهای عقب افتاده اش را انجام دهد. وی از طرف ناجا نامه ای در رابطه با کارت پایان خدمت بازیکنان معرفی شده دریافت کرده بود و رسیدگی به این موضوع را در اولویت کارش قرار داد.

این نامه که در مورد کارت پایان خدمت بازیکنان بود مورد بررسی تاج قرار گرفت تا رئیس سازمان لیگ بعد از انجام کارهای اداری این نامه را به دفترخانه تحویل داد تا فردا در خصوص این مسئله تصمیم گیری نهایی انجام شود.

تاج در مورد شرایط جسمانی اش به "ورزش سه" گفت: هفته پیش در بیمارستان بستری شدم و 2 تا از رگ های قلبم بسته شده بود، یکی از آنها را بالن کردم و قرار شده رگ دیگرم هم با دارو مشکلش رفع شود.

تاج در مورد متخلفان جعل کارت های پایان خدمت هم گفت: امروز اولین باری است که بعد از مرخص شدن از بیمارستان سر کار آمدم و به این مساله رسیدگی کردم. فردا رای نهایی در این خصوص اعلام می شود.

او در مورد جریمه متخلفان هم توضیح داد: این بازیکنان از لیست تیم هایشان کنار گذاشته می شوند و حق بازی کردن ندارند چون جعل سند کرده اند و از طریق مراجع قانونی پیگیری این مساله خواهیم کرد.