دبيرخانه شوراي راهبردي وزارت ورزش و جوانان در تحقيقي که اخيرا صورت داده به بررسي دلايل رضايت يا نارضايتي مردم از قرارداد کيروش پرداخته است.

به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، در این تحقیق ارائه بازی زیبا مقابل آرژانتین با 25 درصد فراوانی و متحول کردن امکانات فدراسیون فوتبال و احساس غرور ملی با 4 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین دلیل رضایت مردم از عملکرد کیروش بوده است.

مواردی مانند صعود به جام جهانی برزیل بدون دغدغه، معرفی بازیکنان دورگه به فوتبال ایران، داشتن نامی در کلاس جهانی، عملکرد مناسب نسبت به مربیان ایرانی، انضباط سالاری در تیم ملی، دانش روزآمد و قابل قبول مربیگری و تصور قهرمانی در جام ملتهای آسیا 2015 از جمله موارد دیگر رضایت مردم در این تحلیل محتوا بوده است.

در طرف مقابل مبلغ بالای دستمزد کیروش مهمترین دلیل نارضایتی مردم از این مربی بوده است، دخالت بیش از حد در تصمیم گیری های فدراسیون، اتکا به یک یا دو بازیکن در ترکیب تیم ملی، عدم تعامل با فدراسیون فوتبال، وجود گزینه های مناسب دیگر، عدم نتیجه گیری مناسب در جام جهانی برزیل، ارائه نشدن بازی های باکیفیت بالا در جام جهانی، استفاده نکردن از ظرفیت مربیان ایرانی، مقایسه نتایج کیروش با ولاسکو، ضعف فنی، استفاده نکردن از ظرفیت بازیکنان داخلی و پنهان ماندن ضعف مدیریتی فدراسیون در سایه حضور کیروش از جمله مهمترین علل نارضایتی مردم از عملکرد این مربی در این تحقیق بوده است.

شورای راهبردی با هدف ایجاد نظام تصمیم سازی در مدیریت عالی وزارت ورزش و جوانان تشکیل شده است.