فدراسیون فوتبال کشورمان قرارداد کارلوس کیروش را برای این مربی ارسال کرد.

خبرگزاری تسنیم:فدراسیون فوتبال کشورمان متن تنظیم شده نهایی قرارداد کارلوس کیروش را برای ادامه همکاری دو طرف به این مربی پرتغالی ارسال کرد تا وی پس از بررسی، پاسخش را به مسئولان فدراسیون بدهد.

در این قرارداد که به صورت ایمیل برای کیروش ارسال شده است، در مباحث مالی تغییری به وجود نیامده اما تغییراتی در آن به وجود آمده است. یکی از این تغییرات بندی بود که کارلوس کیروش در خصوص دریافت دستمزدش در قرارداد گنجانده بود و میخواست در صورتی که پرداخت دستمزدش به تعویق افتاد، بهره آن را هم دریافت کند که فدراسیون فوتبال با این بند موافقت نکرده است.

دومین بندی هم که مورد موافقت فدراسیون فوتبال قرار نگرفته و از قرارداد تنظیم شده ارسالی به کیروش حذف شده، این است که وی خواسته بود در صورت به مشکل خوردن طرفین، مراجع بینالمللی به اختلافات رسیدگی کنند اما فدراسیون فوتبال این بند را هم از قرارداد کیروش حذف کرده است. فدراسیون فوتبال تنها مراجع داخلی را در صورت به مشکل خوردن حَکَم دانسته است.

در صورتی که در چند روز آینده این قرارداد مورد موافقت کیروش قرار نگیرد و این مربی پاسخی به مسئولان فدراسیون فوتبال ندهد، علی کفاشیان مذاکره با گزینههای جدید را آغاز خواهد کرد.