توجه کنید لطفا این پست هایی که زده میشه برای کسب اطلاعات بیشتر درمورد معماری اشپزخانه هست
حتما اطلاعات رو در نظر بگیرید که در اینده بدردتون میخوره تاپیک چرتی نیست


چگونه یک جزیره در آشپزخانه طراحی کنیم؟


آشپزخانه؛ آشپزخانه یكی از آن فضاهایی است كه طراحی آن بسیار پیچیده و دشوار است و پی بردن به چگونگی طراحی یك جزیره در آن امری چالشبرانگیز و گیجكننده برای مالكان خانهها است.

چیدانه:آشپزخانه؛ آشپزخانه یكی از آن فضاهایی است كه طراحی آن بسیار پیچیده و دشوار است و پی بردن به چگونگی طراحی یك جزیره در آن امری چالشبرانگیز و گیجكننده برای مالكان خانهها است.

اگرچه هیچ فرمول ثابتی برای تعیین اندازه و ابعاد جزیره آشپزخانه وجود ندارد، اما برخی از دستورالعملها در مورد اندازهها و ابعاد میتواند در این زمینه كمككننده باشد. طراحان آشپزخانه، توماس آهمن و استیو چوستریچ، پیشنهادات خوبی برای طراحی جزیره آشپزخانه ارائه میكنند و معتقدند كه باید كار را با پرسیدن شش سوال از خودآغاز كنید.

1. كاركرد جزیره چیست؟پیش از اینكه به فضاهای نگهدارنده یا اجاق گاز آشپزخانه خود فكر كنید، در این مورد تصمیم بگیرید كه میخواهید كاركرد اصلی جزیره شما چه باشد. بسیاری از جزیرهها دارای دو بخش هستند: یك بخش مخصوص آشپزی و بخشی دیگر مخصوص غذا خوردن.

اما تاكید شما بیشتر بر روی كدام بخش است؟ كار كردن، آشپزی، غذا خوردن، تمیز كردن، و یا تفریح؟ یا شاید میخواهید برای کارهای دیگری مانند انجام تكالیف مدرسه بچه ها نیز از جزیره استفاده كنید؟

اگر میخواهید وسایل برقی و سینك در جزیره قرار بگیرند به فضای بیشتری نیاز دارید. اگر از آن فقط برای وعدههای غذایی عادی میخواهید استفاده كنید، نشیمن باید اولویت اول شما باشد.

2. در جزیره آشپزخانه به چه وسایل برقیای نیاز دارید؟اگر تصمیم گرفتهاید كه از وسایل برقی در جزیره استفاده كنید، باید در مورد فضا و كاركرد آنها برنامهریزی كنید. جوستریچ میگوید: «اگر سینك اصلی در جزیره قرار داشته باشد، شما نیاز به یك ماشین ظرفشویی خواهید داشت و باید تصمیم بگیرید كه این ماشین ظرفشویی در كدام سمت سینك قرار بگیرد: سمت چپ یا راست؟» اگر جزیره محل آمادهسازی اصلی شماست، شما به یك سطل آشغال نیاز خواهید داشت.

اندازه آشپزخانه شما چقدر است؟ اگر دارای یك آشپزخانه بزرگ هستید و یخچال در نزدیكی جزیره قرار ندارد، شاید به یك یخچال كوچك كه در زیر پیشخان قرار میگیرد نیاز داشته باشید. اگر میخواهید در جزیره یك اجاق گاز رومیزی قرار دهید، باید فضای كافی برای نصب هواكش و یا هود را نیز در نظر بگیرید. فهرستی از چیزهایی كه در جزیره آشپزخانه به آنها نیاز دارید تهیه كنید و آنها را به ترتیب اولویت طبقهبندی كنید. قطعا امكان قرار دادن همه چیز در جزیره امكانپذیر نیست، اما سعی كنید پنج اولویت اول خود را در این فضا قرار دهید.

3. به چه تعداد فضای نگهدارنده نیاز دارید؟این مسئله به چیدمان آشپزخانه شما بستگی دارد. اگر فضای كافی برای تعداد زیادی كابینت در آشپزخانه دارید، فضاهای نگهدرانده موجود در جزیره در اولویت نخواهند بود. اگر جزیره فضای آمادهسازی اصلی شماست، سینك و دیگر وسایل باید در اولویت اول شما باشند، اما سعی كنید وسایل آمادهسازی غذا و تختههای برش را در نزدیكی سینك قرار دهید.
جوستریچ میگوید: «به طور معمول، دو كابینت 60 سانتیمتری كه پشت به هم در زیر جزیره قرار گرفتهاند كافی هستند. اما توجه كنید كه در جزیرههای بزرگ ممكن است بین كابینتها فضای خالی ایجاد شود.»

آهمن توصیه میكند كه عرض جزیره خود را 1 متر در نظر بگیرید، اگرچه گاهی 2 متر با فضای آشپزخانه هماهنگی بیشتری دارد. طول جزیره میتواند حداقل 120 سانتیمتر باشد، اما او پیشنهاد میكند كه جزیره خود را 2.5 متر در نظر بگیرید تا بتوانید سینك، ماشین ظرفشویی، و اجاق گاز رومیزی را در آن قرار دهید.»

4. ارتفاع جزیره چقدر باید باشد؟اولین كار: ارتفاع نشیمن خود را تعیین كنید. اگر میخواهید از چهارپایه در جزیره خود استفاده كنید، باید جزیره ارتفاعی بین 90 سانتیمتر تا یك متر داشته باشد. ارتفاع 1 متری چهارپایهها انعطافپذیری بیشتری ایجاد میكند، چراكه شما میتوانید جزیره را در دو ارتفاع مختلف طراحی كنید. ارتفاع كمتر برای آمادهسازی غذا و انجام كارهای دیگر و ارتفاع بیشتر برای قرار دادن چهارپایهها و صرف وعدههای غذایی.

ارتفاع 90 سانتیمتری انعطافپذیری كافی برای طراحی جزیره ندارد، اما این اندازه برای فضاهایی مناسب است كه ارتفاع قسمت غذاخوری آشپزخانه ثابت است. آهمن توصیه میكند كه سطح پیشخان جزیره 30 سانتیمتر جلوتر از پایه خود طراحی شود تا غذاخوردن روی آن راحتتر شود.

5. هماهنگی جزیره با چیدمان آشپزخانه چگونه خواهد بود؟آشپزخانهها فضاهای ایستایی هستند و به دلیل ماهیت شلوغ آنها هر بخش آن باید به دقت و در هماهنگی با دیگر اجزا طراحی شود. مطمئن شوید كه كه قسمت مخصوص آمادهسازی غذا در جزیره هماهنگی خوبی با پیشخان روبهروی خود دارد. آیا جزیره با دیگر اجزای آشپزخانه هماهنگ است؟ آیا میتواند مثلث سینك، یخچال، و اجاق گاز را كامل كند؟ آیا نیاز به فضایی دیگر برای كار كردن با یك سینك جداگانه دارید؟

فضای باز پیرامون جزیره نیازمند چند محاسبه است. آهمن پیشنهاد میكند كه در جلوی جزیره باید 1 متر فضای خالی وجود داشته باشد. بخش مخصوص به آمادهسازی غذا در جزیره باید 1 متر باشد، بیش از 1.5 متر در این بخش ضروری به نظر نمیرسد. بخش غذاخوری جزیره براساس فضای كناری آن، اتاق غذاخوری یا اتاق نشیمن، طراحی میشود.

6. آیا به طراح نیاز دارید؟بستگی دارد. جزیرهها معمولا فضای اصلی كار كردن و دور هم جمع شدن در آشپزخانه هستند، بنابراین در طراحی آنها باید دقت كامل انجام شود. آهمن میگوید: «كسی كه دارای درك درستی از تناسبات است و میتواند نگاهی جامع در برنامهریزی داشته باشد این مسئله را به خوبی تشخیص میدهد. اما هر كسی قادر به این كار نیست. یك طراح یا معمار در انجام این كار میتواند به شما كمك كند، به ویژه وقتی جزیره از بخشهای زیادی تشكیل شده باشد.»

به ما بگویید: شما چه ایده هایی برای طراحی کابینت ها و جزیره در فضای آشپزخانه دارید؟