داغ شدن بازار جادوگری؛ بررسی چند نمونه رمالی در فوتبال ایران

یکی از مربیان سابق مس کرمان در ابتدای هر بازی بطری شربتی را با خود به ورزشگاه میآورد و آن را به دروازهبانی که قرار بود درون دروازه تیمش قرار بگیرد، میداد تا روی خط دروازه بریزد.

بحث حضور جادوگران در فوتبال ایران و ارتباط آنها با مربیان از سالها قبل وجود داشته و اخیرا نیز اثراتی از آنها در تیمهای لیگ برتری یافت شده است. اتفاقی باعث شده دوباره تنور این ماجرا داغ شود.
پوشیدن گرمکن در فصل گرما توسط یکی از مربیان لیگ برتری است که پیش از این نیز توسط برخی از بازیکنان به ارتباط با جادوگران متهم شده بود.

در این گزارش نمونههایی را که از زبان برخی از اهالی فوتبال نقل شده آوردهایم اما به دلیل نداشتن مدرک مستند هنوز هم مسئولان فدراسیون فوتبال نتوانستهاند با این پدیده شوم برخورد جدی داشته باشند.

* از اوایل دهه ٨٠ تاکنون
به نظر میرسد استارت ماجرای حضور جادوگران در فوتبال از اوایل دهه ٨٠ خورده است و هنوز هم هستند مربیان و مدیرانی که به این مسائل اعتقاد داشته و یکی از عوامل موفقیت خود را جادوگران میدانند. از کله خروس بگیر که در حوله یکی از دروازهبانان مطرح سالهای اخیر فوتبال ایران یافت شد تا پوشیدن کت جادویی.

یک منبع آگاه در کرمان دراینباره گفت: «یکی از مربیان سابق مس کرمان زمانی که هدایت این تیم را برعهده داشت، در ابتدای هر بازی بطری شربتی را با خود به ورزشگاه میآورد و آن را به دروازهبانی که قرار بود درون دروازه تیمش قرار بگیرد، میداد تا روی خط دروازه بریزد و بتواند از دروازه بهتر محافظت کند.»

* الف – الف، متهم اصلی
سال ۸۸ برخی رسانه های ورزشی ماجرای فردی را که به او "الف - الف" لقب داده بودند روی جلد بردند و نوشتند که در فوتبال ایران فردی همهکاره است و میگویند کار او با دیگران فرق میکند. او که در منطقه کلاک ساکن است با اکثر مربیان فوتبال ایران رابطه دارد.

یکی از مسائلی که دراینباره شنیده میشود، این است که الف - الف، عامل اصلی قهرمانی یکی از تیمها در فصلهای آغازین لیگ برتر در اوایل دهه ۸۰ بوده است و حتی به گفته برخی از مربیان و مدیران در دوره حضور یک مربی ایرانی در تیمملی نیز نمایندهای را روی نیمکت تیمملی داشته تا نتایج را به سود ایران رقم بزند.

شنیده میشود که او به جز فوتبال حتی در برخی از رشتههای دیگر مثل وزنهبرداری نیز حضور داشته و برای هر یک از وزنهبرداران برنامه ویژهای در نظر گرفته است.

* از نقش "ب – د" تا عوض شدن تصمیم داور
ناصر فریادشیران، مربی سابق برخی از تیمهای لیگ برتری که به گفته خودش اولین نفر در فوتبال ایران بوده که در دوره ریاست دادکان در فدراسیون فوتبال به دلیل افشای نام برخی افراد که از جادوگر کنار خود استفاده میکردند محکوم شده، در رابطه با حضور جادوگران در فوتبال گفت: «حدود ١٠سال قبل بود که "ب-د" یکی از افراد نزدیک به یکی از مشهورترین افراد فوتبالی که به افتخارات پرتعدادش هم مینازد، مرا نزد همین جادوگر معروف یعنی "الف – الف" در منطقهای در اطراف کرج برد. من آدم مذهبیای هستم و اینطور صحبتها را مثل جوک میدانستم. پیش او که رسیدیم گفتم که سردرد و کمردرد دارم و میتوانی مرا معالجه کنی که همان جا با این فرد به مشکل خوردیم و صحبتی میان ما رد و بدل نشد. بعدها که مربی پیکان شدم، در آستانه دیدار با تیم همان مربی مشهور یکی از بازیکنان نزد من آمد و گفت که تیم حریف از جادو استفاده میکند. من هم مصاحبه کردم و گفتم که از قدرتهای ماورایی هم نمیترسیم که همین امر باعث محرومیت من شد.»

وی همچنین افزود: «خداداد عزیزی و مهدی هاشمینسب بعدها صحبتهای من را تکرار کردند و من سعی کردم دیگر زیاد در این خصوص صحبت نکنم اما این مسائل در فوتبال ایران متعدد است.»

فریادشیران در توضیح یک نمونه دیگر گفت: «سالها قبل یک تیم تهرانی در رشت با استقلال این شهر بازی داشت که ما با پیکان نیز همزمان در انزلی بازی داشتیم. در حالیکه در راه بازگشت به تهران بودیم، فیلم بازی حریف هفته بعدمان یعنی همان تیم تهرانی با استقلال رشت را دیدیم. داور در آن بازی برای تیم میزبان یک پنالتی اعلام کرد اما بعد از چند دقیقه تصمیمش به شکل عجیبی عوض شد و همان ضربه که به سود تیم تهرانی اعلام کرده بود، به شکل عجیبی و با برخورد مدافع و دروازهبان استقلال وارد دروازه میزبان شد. بازیکنان این تیم را که در راه بازگشت به تهران دیدیم، گفتند به ما چیزهایی دادند تا قبل از بازی بخوریم و بعد از بازی هم مربیان به ما گفتند که عوض شدن تصمیم داور و گلزنی به آن شکل عجیب کار جادوگران بوده است. حتی پرسیدن اسم مادر بازیکنان یکی از شگردهای این افراد است!»

* آیا شما باور میکنید؟
با بررسی شواهد به نظر میرسد خیلی از مربیان، مدیران و بازیکنان در سالهای اخیر با جادو و جادوگران ارتباط داشتهاند و حتی برخی از آنها قهرمانی و موفقیت تیمشان را مدیون اینطور افراد میدانند و به قول خودشان از کارشان راضیاند.

حتی همان آقای "الف – الف" از باشگاهی که توانسته در لیگ برتر باقی بماند، یک خودرو پاداش گرفته و این نشان از اتفاقات عجیب و غریب در فوتبال ماست.

در هر صورت نمیتوان این اتفاقات را باور کرد اما به هر حال مشخص است که در فوتبال ما تأثیر داشته و باید سریعتر مقابل آن ایستاد.