پرسپولیس نیوز : مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز از حضور در ساختمان باشگاه پرسپولیس منصرف شد. در حالیکه خبرنگاران مقابل باشگاه پرسپولیس منتظر حضور علیرضا رحیمی در باشگاه بودند اما او با داود عابدی گزارشگر شبکه خبر که در ساختمان پرسپولیس حضور داشت در تماسی تلفنی اعلام کرد: با توجه به شرایط موجود امروز در باشگاه حاضر نمیشوم.