پرسپولیس نیوز : سرمربی جدید پرسپولیس برای حضور در این باشگاه از علی پروین رخصت گرفت. حمید درخشان که امروز به عنوان سرمربی جدید پرسپولیس و جانشین علی دایی معرفی شد برای حضور در این باشگاه از علی پروین رخصت گرفت.

قرار است درخشان امروز عصر در ورزشگاه درفشیفر برای اولین مرتبه تیم پرسپولیس را تمرین بدهد.

هیات مدیره باشگاه امروز دایی را از سمت خود برکنار کرد.