مهلت 15 روزه پرسپولیس ازفیفا برای پرونده ولاتکوبنابر اعلام بخش بینالملل باشگاه پرسپولیس با توجه به نامه ارسالی از سوی فیفا در ارتباط با پرونده ولاتکو مبنی بر ارسال مدارک مورد نیاز مورد اشاره در لایحه دفاعیه تا 24 شهریور ماه و با عنایت به تحولات روی داده در روزهای اخیر، باشگاه پرسپولیس با ارسال نامهای به فیفا خواستار تمدید زمان 15 روزه به این منظور شد.

در همین ارتباط بنابر اعلام مصطفی شکری نماینده حقوقی باشگاه در این پرونده، در پی شکایت ولاتکو، باشگاه پرسپولیس لایحه دفاعیه خود را چندی پیش ارسال کرد. در بخشی از این دفاعیه بر این مساله تاکید شده بود که با توجه به مفاد مندرج در قرارداد مورد توافق طرفین، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال به عنوان مرجع رسیدگی به اختلاف دو طرف تعیین شده است. فیفا هم چندی پیش بر این اساس با ارسال نامهای خواستار ارسال مدارک و مستندات باشگاه در این ارتباط شده بود