امیرعلی حسینی در گفتوگو با خبرنگار ورزشی خبرگزاری فارس در خصوص نامه باشگاه پرسپولیس به فیفا جهت فرصت 15 روزه برای ارسال مدارک این باشگاه در خصوص ولاتکو گفت: نامهای از فیفا برای ما آمده بود که اگر مدارکی درباره وضعیت قرارداد مالی او داریم به فیفا ارسال کنیم که ما هم فرصتی 15 روزه خواستیم تا این مدارک را تهیه و ترجمه کنیم و برای فیفا بفرستیم. وی ادامه داد: البته من قرارداد ولاتکو را نخواندم چرا که آن زمان که قرارداد او ثبت میشد من در باشگاه پرسپولیس نبودم اما چون فکس فیفا دیر به دست ما رسیده و طبق قانون فیفا میتوانیم 10 الی 25 روز فرصت بگیریم ما هم حداقل 15 روز از فیفا زمان خواستیم تا مدارک ولاتکو را آماده کنیم. مسئول امور بینالملل باشگاه پرسپولیس در خصوص اینکه چقدر شانس باشگاه پرسپولیس برای موفقیت در این پرونده وجود دارد، اظهار داشت: مطمئن باشید مدیریت باشگاه اگر مسئلهای شامل حال فردی باشد آن را میپردازد و به قول ما دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد و این کار هم انجام شدنی است. حسینی در پایان در خصوص وضعیت پرونده مانوئل ژوزه سرمربی پیشین تیم فوتبال پرسپولیس و اینکه وضعیت پرونده او در فیفا به کجا رسیده، گفت: از قبل جوابیهای برای این پرونده به فیفا فرستادیم اما تا کنون هیچ نامهای به دست ما نرسیده و مشخص نیست که با مدارک ما موافقت شده یا نه.