گروه کارشناسان AFC برای بررسی شرایط باشگاههای لیگ برتری مهرماه به ایران میآیند.


به گزارش وبسایت نود، کارشناسان کنفدراسیون فوتبال آسیا قرار است مهرماه جهت بررسی وضعیت باشگاههای لیگ برتری فوتبال ایران و صدور مجوز حرفهای به کشورمان سفر کنند.در این سفر آنها آخرین شرایط لیگ حرفهای فوتبال ایران را بررسی خواهند کرد تا امتیاز و جایگاه لیگ فوتبال ایران در این فصل مشخص شود.