گزارش روز:آمار فاجعه آمیز خط دفاعی رئال مادرید


رئال در این فصل بطور متوسط 1.3 گل در هر بازی دریافت کرده؛ در حالیکه در فصل گذشته در همین مقطع، این آمار 0.78 گل بود.

آی اسپورت - کارلو آنچلوتی،پل کلمنت و فرناندو هیرو، کار دشواری در این روزها برای رفع ایرادات دفاعی رئال مادرید در پیش دارند.رئال از ابتدای فصل تاکنون در همه مسابقات رسمیش 8 گل دریافت کرده که 4 تای آنها از روی ضربات ایستگاهی به ثمر رسده.آماری فاجعه آمیز برای قهرمان اروپا.
رئال در این فصل بطور متوسط 1.3 گل در هر بازی دریافت کرده؛ در حالیکه در فصل گذشته در همین مقطع، این آمار 0.78 گل بود.
در فصل 2013-2014، رئال 47 گل در تمام دیدارهای رسمیش دریافت داشت که تنها 7 تای آنها از روی ضربات کاشته بود. 6 گل از ضربه کرنر توسط بازیکنانی چون:متئو(رفت و برگشت)-گودین-اوسوریو-بارترا و ایبائی گومس و یک گل نیز از روی ضربه ایستگاهی مستقیم توسط جیوانی دوس سانتوس.
رئال هم اکنون با خوردن 6 گل در سه بازی، همراه الچه و اسپانیول بدترین خط دفاعی لالیگا را در اختیار دارد. در فصل 2012-2013 که مورینیو مربی رئال بود این تیم از 72 گل خورده اش، 18 گل را از روی ضربات ایستگاهی دریافت داشته بود(25درصد).