در واکنش به اتهام کم کاری؛ جلسه خصوصی درخشان با این دو پرسپولیسی
دیدار پرسپولیس و نفت مسجد سلیمان غیر از اینکه پرحاشیه بود، نکاتی در آن دیده شد که حرف و حدیث هایی را به همراه داشت.

یکسری از رسانه ها بعد از این بازی به این نکته تاکید داشتند که برخی از بازیکنان آنطور که باید در زمین مسابقه تلاش لازم را نکردند و به نوعی دلشان با کادر فنی قبلی بود.
از جمله بازیکنانی که درباره آنها شایعاتی به وجود آمد امید عالیشاه و میثم حسینی بود. دو بازیکنی که در جناح چپ پرسپولیس در بازی با نفت مسجد سلیمان روز خوبی را پشت سر نگذاشته اند.
درخشان با توجه به این شایعات، عصر دیروز و در پایان تمرین تیمش با هر دو بازیکن جلسه گذاشت و در خصوص شایعات مطرح شده با آنها مفصل صحبت کرد.
سرمربی پرسپولیس از حسینی و عالیشاه خواست برای اینکه ثابت کنند حرف و حدیث های به وجود آمده در حد شایعه بوده در بازی با راه آهن تمام توان خود را به کار گرفته و بهترین عملکرد را از خود ارائه دهند.