گرانترین بانوی ورزشکار ایران

در روزهایی که تمام بحثهای ورزشی حول ورزشکاران مرد میچرخد خوب است اشارهای به ورزشکاران زن نیز داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران، در ورزش ایران هم زنان ورزشکار موفقی وجود دارند که هر کدام برای خود در رشتههایی که فعالیت میکنند ستاره هستند اما بنا به دلایل زیادی نام آنها کمتر به گوش میرسد. دستمزدی که بازیکنان زن ورزشکار دریافت میکنند خیلی کمتر از مبلغ دریافتی ورزشکاران مرد میباشد اما در سالهای اخیر به موازات پیشرفت ورزش زنان، دستمزدهای آنها نیز افزایش یافته است.

نگاهی به پردرآمدترین ورزشکاران زن ایرانی بیندازیم.

بسکتبال:

در بسکتبال بانوان میزان رقم قراردادها نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است و گفته میشود ادنا تینا عسیائیان بسکتبالیست تهرانی بیشترین میزان دستمزد را میان سایر بازیکنان دارد و معمولا قراردادهای 40 میلیونی میبندد که او در حال حاضر گرانترین ستاره بسکتبال بانوان به حساب میآید.

فوتبال:

مریم رحیمی همچنان برترین بازیکن فوتبال بانوان ایران است او حدود 18 میلیون تومان به ازای هر فصل دریافت میکند.

فوتسال:

میزان رقم قراردادها در فوتسال بانوان از مرز 15،16 میلیون تومان عبور نمیکند. در این رشته ورزشی فاطمه اعتدادی بوده و گرانترین ستاره محسوب می شود و در حدود رقمهای گفته شده پول میگیرد.

والیبال:

در حوزه والیبال نمیتوان بازیکن برتری را معرفی کرد اما در این رشته از بازیکنان میتوان مائده برهانی و فرنوش شیخی را جزو مطرحترین ها در این رشته ورزشی مطرح کرد. در والیبال بانوان سقف قراردادها از 20 میلیون تومان عبور نمیکند.

تنیس:

تنیسورهای زن ایرانی رفته رفته صاحب درآمد بیشتری از این رشته میشوند. غزال ترکمن ممکن است پردرآمدترین باشد پاداش تورنمنتهای تنیس از مرز هفت میلیون تومان عبور نمیکند.