پيروزي پرسپوليس مقابل راه آهن باعث شد تا مسوولان اين باشگاه به فکر پرداخت پاداش به بازيکنان بيافتند و بازيکنان نيز با آغوش باز از اين پاداش ها استقبال کنند.


پیروزی پرسپولیس مقابل راه آهن در ورزشگاه تختی کافی بود تا مسوولان این باشگاه به فکر پرداخت پاداش به بازیکنان بیافتند و به همین دلیل قرار است در تمرین نوبت بعدازظهر امروز به سرخپوشان به عنوان پاداش سکه پرداخت شود.