بازداشت 6 بازیکن فوتبال به دلیل کارت های جعلی در اهواز
روز گذشته 6 بازیکن از جمله مهاجم یکی از تیم های مطرح کشور توسط شعبه شماره 2 دادگاه اهواز به دلیل کارت معافیت جعلی بازداشت شدند.
در پی بررسیهای صورت گرفته در خصوص وضعیت کارتهای پایان خدمت جعلی تعدادی از فوتبالیستهای شاغل در کشورمان روز گذشته (یک شنبه) 6 بازیکن بازداشت شدند.

آ.ا، م.ک، ا.ع، و.م و دو بازیکن از تیم فوتبال فولاد نوین اهواز بازیکنانی هستند که دیروز توسط دادگاه شعبه 2 اهواز بازداشت شدند.
ب.ر یکی از بازیکنان کلیدی تیم مطرح لیگ برتری است هم دیگر بازیکنی است که برای ادای پارهای توضیحات به این شعبه فرا خوانده شده است.