پنجشنبه، اولین حقوق هفتگی بازیکنان پرسپولیسآی اسپورت- حقوق بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس روز پنجشنبه و قبل از دیدار این تیم مقابل استقلالصنعتی خوزستان پرداخت میشود.

باشگاه پرسپولیس در اقدامی جالب در این فصل حقوق بازیکنانش را هفته به هفته پرداخت میکند، یعنی دقیقا همان سیستمی که در لیگ انگلستان وجود دارد.
پرسپولیسیها روز پنجشنبه و قبل از بازی حساسی که مقابل استقلالصنعتیخوزستان دارند حقوق این هفتهشان را دریافت خواهند کرد.به نقل از ایلنا حمیدرضا سیاسی رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به مسئول امور مالی باشگاه تاکید کرده حقوق این هفته بازیکنان و پاداش برد مقابل راهآهن را صبح پنجشنبه به بازیکنان تیم پرداخت کند تا شاگردان حمید درخشان عصر پنجشنبه با روحیهای مضاعف به مصاف استقلال صنعتی خوزستان بروند.
دیدار با تیم عبدالله ویسی برای پرسپولیس اهمیت خاصی دارد و درخشان تلاش میکند در این بازی خانگی 3 امتیاز کامل را کسب کند.