حميدرضا سياسي، رييس هيات مديره باشگاه پرسپوليس درباره حضور علي کريمي در اين باشگاه عنوان کرد در اين باشگاه هميشه به روي علي کريمي باز است.


حميدرضا سياسي، علي کريمي را يکي از بازيکنان تاثيرگزار تاريخ پرسپوليس ميداند و از حضورش در اين تيم استقبال ميکند، البته همه چيز را منوط به تصميم خودش و حميد درخشان به عنوان سرمربي اين تيم ميداند.

سياسي در گفت و گويي کوتاه با "ورزش سه" درباره حضور شماره هشت سابق در تمرينات اين تيم اينطور ميگويد: من در رابطه با اينکه علي کريمي چطور ميخواهد به پرسپوليس کمک کند خبري ندارم. اما مطمئنا قلب کريمي هميشه براي پرسپوليس ميتپد و او اين مساله را بارها ثابت کرده است.
وي ادامه داد: در باشگاه پرسپوليس هميشه به روي علي کريمي باز است و از حضور استقبال ميکنيم اما در مورد مسائل فني حميد درخشان صحبت ميکند و تصميمگيري با اوست.

سياسي در مورد شرايط پرسپوليس هم گفت: با بردي که مقابل راه آهن به دست آورديم از نظر روحي و رواني شرايط خوبي در تيم حاکم است و مطمئنا اين روند ادامه خواهد يافت.