فرانتس بکن بائر، رئيس افتخاري باشگاه بايرن عنوان کرد که ماريو گوتسه نميتواند با فرانک ريبري مقايسه شود و اين دو بازيکن دو سبک متفاوت دارند.

هافبک سابق دورتموند توسط گواردیولا از پست هافبک میانی به بال چپ رفت و در غیاب ریبری، جایگزین او شد. با این حال، بکن بائر گوتسه را جایگزین ریبری نمیداند.

او در مصاحبه با TZ گفت: " نمیتوان کسی را مثل ریبری در تیم کپی کرد. ریبری و گوتسه دو سبک بازیکن کاملا متفاوت هستند. ریبری سعی میکند دفاع حریف راباز کند و همیشه به دنبال رقابت رو در رو با حریفان است.
گوتسه مسلما فلسفه ی گواردیولا همخوانی بیشتری دارد. او همیشه به دنبال همکاری است و هم تیمی هایش را با پاس کاری در بازی شرکت میدهد. خوشحالم که هر دو را در اختیار داریم. ماریو استعداد فوقالعاده ای دارد ولی فصل گذشته هیچگاه توانایی هایش را نشاننداد. او به تعداد بازی هایش بیشتر و ثبات بیشتری نیاز دارد."