فوقستارهی بارسلونا ادعا کرده که از معاملات مالی پدرش و خورخه مدیر برنامههایش مطلع نبوده است؛ این دو متهم به کلاهبرداری از دوایر مالیاتی به مبلغ 4.1 میلیون یورو بین سالهای 2006 و 2009 هستند. ادعا میشود که خورخه حقوق تصویری مسی را با استفاده از شرکتهایی در کشورهای بلیز و اوروگوئه فروخته است تا الزامات مالیاتی اسپانیا را دور بزند. اما مسی روی بی گناهی خود در جریان این ماجرا پافشاری کرده و تاکید کرده که در هیچ عمل مجرمانهای مشارکت نداشته است.

با این حال قاضی دادگاه گابا، یک اقامتگاه ساحلی نزدیک بارسلونا که ویلای مسی در آن واقع است، امروز اعلام کرد: «در این نوع جرم، ضرورتی ندارد که فرد دانش کاملی دربارهی تمامی حسابها و عملیات تجاری و نیز حجم دقیق آنها داشته باشد، بلکه آگاهی از طرحهای کلاهبرداری و رضایت به آنها کافی خواهد بود.»

مسی و پدرش سال گذشته بیش از 5 میلیون یورو ـ بابت مالیات معوقه و سود آن ـ پرداختند و به نظر میرسید پرونده بسته شده باشد، اما دولت تصمیم به تعقیب خورخه و پدر مسی گرفته است. قاضی همچنین درخواست مسی برای احضار آلفونسو نبوت، آنخل خوارِس وکیل، و مدیر بازاریابی و فعالیتهای تجاری بارسلونا رائول سانیهی را به عنوان شاهد رد کرده است. قاضی اعلام کرده که شهادت آنها به این پرونده «مرتبط» نخواهد بود.