فوري / كمالوند سرمربي گسترش فولاد شد


با توجه به اينكه هنوز كمالوند هيچ قراردادي امضا نكرده، اگر در آخرين لحظات ثبت قراردادش اتفاقي نيفتد ميتوان او را سرمربي جديد گسترش فولاد دانست.


بانك ورزش – بعد از استعفاي مهدي تارتار و به دنبال جلسهاي كه در باشگاه گسترش فولاد برگزار شد، فراز كمالوند گزينه نهايي براي جانشيني تارتار شد.

اين در حالي است كه مسوولان باشگاه گزينههاي ديگري چون فرهاد كاظمي، كرانچار و علي دايي را نيز مدنظر داشتند اما در نهايت كمالوند به عنوان سرمربي اين تيم انتخاب شد.
با اينكه تصميم براي انتخاب كمالوند قطعي است اما او هنوز هيچ قراردادي را براي پيوستن به گسترش فولاد امضا نكرده و اگر در آخرين لحظات ثبت قراردادش اتفاقي نيفتد ميتوان او را سرمربي جديد اين تيم دانست.