30 میلیارد تومان، حقوق 4 سال کی روش و دستیارانشآی اسپورت - رئیس فدراسیون فوتبال در یک برنامه تلویزیونی حرفهای جالبی درباره خرجهایی که برای سرمربی تیم ملی می شود، مطرح کرد.

علی کفاشیان درباره تمدید قرارداد با کی روش گفت: تمدید قرارداد کیروش خواست مردم بود .کیروش و دستیارانش برای 4 سال 30میلیارد تومان میگیرند"
کفاشیان در مورد خانه کی روش و دستیارانش هم توضیح داد:" برای محل استقرار کیروش آپارتمان لوکسی اجاره کردیم که بابت آن 30 میلیون تومان پول پیش و ماهیانه هفت میلیون کرایه میدهیم."