گزارش روز: سوشا هم به جمع منتقدین کی روش پیوست


آی اسپورت- پس از انتقادات بازیکنانی مانند محمدرضا خلعتبری ، حامد لک، محمد قاضی، شجاع خلیل زاده، مهدی رحمتی و ... حالا سوشا مکانی جدیدترین عضو لیست منتقدان کی روش است. البته سوشا عنوان می کند دعوت نشدنش به تیم ملی برایش اهمیت ندارد. در زیر انتقادات مکانی از کی روش را بخوانید:


* مگر آن موقع که دعوت میکردند و ما هم به عنوان بازیکن حضور داشتیم، اتفاق خاصی میافتاد؟ به نظر من در اردوهای تیم ملی حلوا خیرات نمیکنند و در اردوها اتفاق خاصی رقم نمیخورد. مهم این است که سرمربی برای لیست نهایی چه کسانی را مد نظر داشته باشد نفراتی که البته از قبل تعیین شدهاند.


* دعوت نشدن بازیکن از پرسپولیس بیاحترامی به 30، 40 میلیون هوادار است اما حتماً مردم حقشان را میگیرند و به نظرم این هوادار اجازه نمیدهد حقی از پرسپولیس خورده شود.


* ما عملکرد ضعیفی نداشتیم چون تیمهای دیگر هم بودند که سه، چهار باخت آوردند اما بازیکن در تیم ملی دارند. آقای کروش هم نشان داده که جایگاه تیمها برایش مهم نیست. سال قبل هم میدیدیم ذوبآهن در ته جدول بود اما خانزاده و قاسم حدادیفر بودند.