منتقمی همچنان عزلونصب میکند: کاشانی رئیس گروه مشاوران شرکت پرسپولیس شد


آی اسپورت- در چند وقت اخیر شاهد منصوب کردن افراد زیادی در باشگاه پرسپولیسی که مدیرعامل ندارد بودهایم که آخرین آن ساعاتی پیش انجام شد و طی حکمی از سوی بهروز منتقمی، سرپرست شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس، جعفر کاشانی به عنوان رئیس گروه مشاوران شرکت پرسپولیس منصوب شد.
به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، در بخشی از این حکم آمده است:جناب آقای جعفر کاشانینظر به سوابق درخشان جنابعالی در عرصه فوتبال و تجارب ارزنده در حوزه باشگاهی و با توجه به اینکه از مفاخر خوشنام فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس بوده و هستید، به موجب این حکم شما را به عنوان رئیس گروه مشاوران شرکت پرسپولیس منصوب مینماید.امید میرود شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس در راستای اهداف عالی خود در جهت حرفهایسازی و تبدیل شدن به باشگاهی با استانداردهای بینالمللی از دانش و تجربیات ارزشمند حضرتعالی بهرهمند شود.توفیق روزافزون جنابعالی را از خداوند متعال مسألت دارد.