سرمربي جديد تيم فوتبال ملوان بندرانزلي گفت: ملوان را در ليگ برتر نگه ميدارم و اين کمترين خواسته مديران اين باشگاه است.

استوان مویسیلوویچ در مورد حضورش در تیم فوتبال ملوان بندرانزلی گفت: خوشحالم که در ایران هستم. کشوری بزرگ و از هر لحاظ قدرتمند و از اینکه بین انسانهای بسیار شریفی قرار گرفته ام افتخار میکنم. به خصوص در رأس همه آنها از سیروس محجوب مالک باشگاه ملوان تشکر میکنم که این شانس بزرگ و مسئولیت بزرگ را به من داد که در کنار ملوان افتخار آفرینی کنم.این افتخار بزرگی است برای من زیرا یک مربی کاملا ناشناس برای فوتبال ایران بودم و اکنون سرمربی تیم فوتبال بندرانزلی هستم.

به گزارش فارس، وی در مورد اینکه ملوان در رده پانزدهم جدول قرار دارد و فکر میکند بتواند این تیم را در لیگ برتر نگه دارد، گفت: میدانم که یکی مانده به آخر هستیم اما مطمئن هستم که ملوان در این فصل سقوط نخواهد کرد و در لیگ برتر میماند. ما تا جایی که میتوانیم برای موفقیت ملوان تلاش میکنیم و تا جایی که امکان دارد میخواهم در ملوان بمانم.

مویسیلوویچ در مورد شناختش از فوتبال ایران به فارس، گفت: نمیتوانم بگویم که فوتبال ایران را زیاد میشناسم اما تقریبا تمام بازیهای این فصل لیگ برتر ایران را نگاه کردهام. بازیکنان و مربیان زیادی از صربستان و کرواسی در فوتبال ایران حضور داشتهاند. اما شناختم را از فوتبال ایران از مجید صالح میگیرم دستیاری که فوتبال ایران را مثل کف دستش میشناسد.

وی در مورد اینکه از اسکوکیچ یا سایر مربیان صربستانی برای حضور در ملوان مشاوره گرفته یا نه،گفت: نه، من هیچ مشورتی با مربیان خارجی دیگر نگرفتهام و به خواست سیروس محجوب به باشگاه ملوان بندر انزلی آمدهام و از این کار رضایت دارم.

وی در مورد اینکه قولی به مدیران ملوان برای ماندن در این لیگ برتر داده است یا نه،گفت: بقای ملوان در لیگ برتر حداقل خواسته مدیران باشگاه در این فصل است. ما ملوان را در لیگ برتر نگه میداریم زیرا این حداقل هدف ما است.

وی در مورد تصوری که از ایران و بندر انزلی داشت و حضور کنونیاش در شهر انزلی داشت،گفت: هیچ ذهنیت خاصی از ایران نداشتم و اکنون خوشحالم که در ایران هستم و از سیروس محجوب مالک باشگاه و رضا الماسی رئیس هیأت مدیره کمال تشکر را دارم. آنها برایم سنگتمام گذاشتند.

مویسیلوویچ در مورد اینکه در کدام تیمها مربیگری کرده و اینکه چند سال دارد، گفت: من دسامبر 48 ساله میشوم و میتوانید رزومه مربیگریام را از باشگاه ملوان بگیرید. من در تیمی مثل ستاره سرخ بلگراد هم مربیگری کردهام.

مویسیلوویچ بامداد امروز وارد ایران شد و قرار است امروز عصر در تمرینات ملوان حاضر شود.