حميد درخشان از شرايط اردويي تيمش در کيش رضايت کامل دارد و اميدوار است پرسپوليس از نظر شرايط بدني به حد نرمالي و دلخواه کادرفني برسد.

به گزارش "ورزش سه"، پرسپوليس اردوي خود در کيش را پشت سر ميگذارد و به ادعاي حميد درخشان اين اردو ميتواند تيم را از نظر شرايط فني و بدني به شرايط نرمالي برساند. سرمربي سرخپوشان در گفت و گو با "ورزش سه"، درباره شرايط تيمش گفت: خوشبختانه شرايط خوبي داريم و روز به روز به شرايطي که ميخواهيم نزديکتر ميشويم. تمرينات خوبي داشتهايم و صبح و بعد از ظهر تمرين ميکنيم.

درخشان که پيش از اين از شرايط بدني بازيکنان ابراز ناراحتي کرده بود در مورد اينکه اين اردو ميتواند شرايط بدني تيم را به حد مطلوب برساند، گفت: مطمئنا در اين بازه زماني نميتوانيم به آن اندازهاي که ميخواهيم روي بدنها فشار بياوريم اما تا حدود زيادي به شرايط ايدهآل خواهيم رسيد تا چند درصد به آن نزديک ميشويم.

وي در مورد اينکه بازيکنان خارجي چه زماني به اردوي پرسپوليس اضافه خواهند شد و وضعيت محمد بونگارا گفت: بازيکنان خارجي فعلا نميتوانند به اردوي ما اضافه شوند و مشکلات ويزا دارند. در مورد بانگورا هم بايد بگويم او هنوز نتوانسته با باشگاهش براي جدايي و حضور در تست پرسپوليس به توافق برسد و وضعيتش براي حضور در اين اردو مشخص نيست.

درگيري بازيکنان پرسپوليس طي چند روز گذشته به يکي از سوژههاي اصلي اين تيم تبديل شده است، درخشان در مورد اين موضوع و برخورد با بازيکنان خاطي اينطور توضيح ميدهد: بازيکنان بايد در اين وضعيت شرايط تيم را درک کنند و از هرگونه رفتاري که باعث مشکل و حاشيه باشند دوري کنند. مطمئنا در صورت تکرار چنين اتفاقاتي برخورد جديتري خواهيم کرد.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا کمبود بازيکنان سبب شده تا برخورد جدي با بازيکنان خاطي صورت نگيرد، گفت: اصلا اينطور نيست. همه بايد شان پيراهني که بر تن کردهاند را حفظ کنند و همانطور که گفتم در صورت تکرار برخورد جدي با اين موضوع خواهيم کرد. وقتي بازيکن در باشگاه اعتراف ميکند اشتباه کرده و با کلي عذرخواهي و تمنا طلب بخشش دارد بايد به او فرصت جبران داد و ما هم آنها را بخشيديم. بازيکناني که ميگوييد به باشگاه تعهد جدي دادهاند و اميدوارم در ادامه شاهد چنين رفتارهايي نباشيم.

درخشان در مورد اينکه برخي پيشکسوتان مدعي شدهاند او نبايد پشت مايليکهن پنهان شود هم گفت: من کاري به کسي ندارم. اينجا و در حال حاضر وظيفهام اين است که به تيم کمک کنم تا همه خوشحال شوند. نبايد تيم را وارد حاشيه کنيم و پاسخ کسي را هم نميدهم.