مسئولان باشگاه پرسپولیس و وزارت ورزش مخالفت بازگشت مدیرعامل سابق هستند.
پس از برکناری علیرضا رحیمی هنوز مدیرعامل پرسپولیس مشخص نشده و گزینه های مختلفی از جمله بهروز منتقمی به عنوان گزینه های نهایی معرفی شده اند.

در حالی که مسئولان باشگاه و وزارت به خاطر اختلاف نظر با اسپانسر هنوز مدیرعامل را مشخص نکرده اند، بحث احتمال بازگشت محمد رویانیان مطرح شده است.

پیگیری ها نشان می دهد که رویانیان گزینه مدنظر اسپانسر باشگاه است اما مسئولان هیات مدیره باشگاه و وزارت ورزش به طور جدی مخالف بازگشت رویانیان هستند.

بعید نیست که این اختلاف نظر ها در نهایت به پایان همکاری باشگاه و وزارت با اسپانسر فعلی منجر شود.