مرجع خبري رئال مادريد : به گزارش لرد رضا شاید کمتر کسی فکر می کرد که رئال پس از رفتن ژابی آلونسو و دی ماریا این قدر زود به ثبات برسد اما آنچلوتی با هنر خاص خود توانست که اوضاع را تغییر بدهد.

اما مربی ایتالیایی نه تنها پاز پس رفتن این دو بازیکن بر آمد بلکه خیلی زود ساختار تیمش را چید.حالا رئال مادرید بهتر و سرحال تر از همیشه بازی می کند و بازی مقابل اتلتیک بیلبائو نشانی از سرحال بودن تیم بود.