هيات رئيسه خواستار توضيحات کفاشيان شد


اعضاي هيئت رئيسه فدراسيون فوتبال در نامهاي محرمانه خواستار توضيحاتي از سوي علي کفاشيان شدهاند.

وضعیت فعلی فدراسیون فوتبال و فعالیتهای علی کفاشیان باعث شده تا اعضای هیئت رئیسه فدراسیون دست به کار شوند و طی نامهای محرمانه از رئیس توضیح بخواهند.

به گزارش تسنیم، این نامه محرمانه که در چند بند به دست کفاشیان رسیده بخشهایی اساسی از جمله مسائل مالی فدراسیون و بحث دبیر کلی مهدی محمدنبی را شامل میشود و اعضای هیئت رئیسه خواستار توضیح رئیس فدراسیون در خصوص این مسائل شدهاند.

در حال حاضر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال منتظر دستور جلسهای برای برگزاری نشست هستند تا توضیحات کفاشیان را در خصوص مسائلی که مطرح کردهاند بِشنوند و بعید نیست در این جلسه دبیرکلی نبی غیرقانونی تلقی و فدراسیون فوتبال دستخوش تغییراتی اساسی شود.

مسائلی که در این نامه محرمانه مطرح شده و به دست کفاشیان رسیده رئیس فدراسیون فوتبال را ناچار میکند تا پیش از برگزاری مجمع فدراسیون پاسخگوی اعضای هیئت رئیسه باشد. باید دید تا زمان برگزاری مجمع چه اتفاقاتی رخ خواهد داد و کفاشیان پاسخگوی اعضای هیئت رئیسه خواهد بود یا خیر.