دبیر سازمان لیگ برتر فوتبال در خصوص اینکه هنوز از نام پیروزی به جای پرسپولیس استفاده میشود، گفت: "کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان هنوز به طور رسمی این موضوع را به ما اعلام نکرده است."

طرفداری: علی کاظمی گفت: "باشگاه پیروزی برای تغییر نامش به پرسپولیس اقدامات لازم را انجام داده است اما هنوز تغییر نام این باشگاه به تصویب ماده 5 کمیسیون وزارت ورزش و جوانان نرسیده است."

دبیر سازمان لیگ برتر فوتبال خاطرنشان کرد: "هر تغییر نامی در کمیسیون ماده 5 وزارت ورزش و جوانان هر استان باید طرح موضوع شود و به تصویب برسد به هر حال تغییر نام باشگاه پیروزی به پرسپولیس به ما ابلاغ نشده که ما این باشگاه را به نام پرسپولیس خطاب کنیم.