مشکل فوتبال فقط در مجلس حل ميشود

رييسه اتحاديه فوتبال ادعا مي کند فدراسيون فوتبال اين قدرت را دارد که ليگ را به خاطر گرفتن حق پخش تعطيل کند اما بايد در اين باره همه جوانب را بسنجد.

عزیز محمدی در این باره به "ورزش سه" گفت: این که لیگ تعطیل شود دست فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ است. البته این احتمال وجود دارد که در صورت تعطیلی لیگ به خاطر اختلاف به صدا و سیما فشارهایی از طرف نهادهای دیگر به فدراسیون بیاید اما چیزی است که فدراسیون این حق را دارد که این کار را انجام بدهد. مثل تعطیلی لیگ به خاطر اردوهای تیم ملی فدراسیون فوتبال در این مورد هم حق دارد که به خاطر منافعش لیگ را تعطیل کند.

او ادامه داد: البته فدراسیون فوتبال باید برای این کار همه جوانب را بسنجد و بعد تصمیمش را عملی کند. فوتبال برای نشاط جامعه است و با تعطیلی لیگ ممکن است مشکلات زیادی درست شود.فدراسیون باید به جای تعطیلی لیگ به دنبال راهی برگرد تا بتواند با صدا و سیما توافق کند.

او اعتقاد دارد مجلس می تواند مشکل فدراسیون فوتبال را حل کند: شورای امنیت نمی تواند مشکل فدراسیون فوتبال را حل کند و فقط این مشکل را باید مجلس حل کند. الان دولت دارد بودجه سال آینده را در مجلس تصویب می کند. وزارت ورزش و فدراسیون باید در آنجا یک ردیف بودجه برای فوتبال تعیین کنند و صدا و سیما خیلی راحت حق واقعی فوتبال را می دهد. الان مشکل صدا و سیما این است که در مجلس بودجه ای برای فوتبال به تصویب نرسیده است و به همین دلیل هم نمی تواند پول زیادی را به فوتبال بدهد.