مرجع خبری رئال مادرید : به گزارش لرد رضا رئال آنچلوتی در آستانه اولین چالش بزرگ خود قرار گرفته است. در حقیقت پس از شکست در دربی لالیگا ، رئال تغییرات محسوسی داشت اما در این مدت تیم چالش چندان سختی نداشت.
حالا در آستانه دو بازی مهم در مقابل لیورپول و باربسا به نظر می رسدکه تیم آنچلوتی باید در مقابله با ” زمین سخت” هم خودی نشان بدهد.