با واگذاري قطعي به شرکت فولاد مبارکه

طلسم ورزشگاه نقش جهان شکسته شد


با مشخص شدن سرمايه گذار پروژه نقش جهان طلسم عمليات اجرايي اين ورزشگاه شکسته شد.

زرگرپور در جلسه تصمیم گیری در خصوص فعال نمودن عملیات اجرایی ورزشگاه بزرگ نقش جهان که با حضور مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، معاون هماهنگي امور عمراني استانداري، شهردار اصفهان و مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه برگزار شد با اشاره به تفویض اختیار تصميم گيري و مدیریت اجرایی ورزشگاه نقش جهان به استاندار اصفهان در سفر معاون اول رئیس جمهور و وزیر ورزش و جوانان گفت: در ۲ ماه گذشته با مذاکرات و پیگیریهای مستمر با نهادها و سازمانهاي مختلف، ۲ نهاد شهرداری و شرکت فولاد مبارکه به عنوان گزینههای مثبت برای تکمیل ورزشگاه نقش جهان انتخاب شدند.

استاندار اصفهان اضافه کرد: پس از بررسیهای دقیق و با عنايت به مطالبه جدي مردم و ورزش دوستان استان و پس از بررسي صرفه و صلاح این پروژه، تکمیل ورزشگاه نقش جهان و بهره برداری از آن به شرکت فولاد مبارکه واگذار گردید.

وی به دلایل این انتخاب اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از طرفداران تیم فولاد مبارکه سپاهان به دلیل نداشتن ورزشگاه در خواست تکمیل استادیوم نقش جهان را داشتند و همچنین با توجه به هزینه های بالای تکمیل ورزشگاه و تمايل و قدرت مالی این شرکت، تکمیل و بهره برداری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه واگذار گردید.

مدير ارشد استان با بیان اینکه ورزشگاه نقش جهان مطالبه اصلی مردم اصفهان در حوزه ورزش است، یادآور شد: ۱۵ سال از شروع احداث اين ورزشگاه گذشته ولی تاکنون به بهره برداری نرسیده است.

گفتنی است استاندار اصفهان با برگزاری جلسات جداگانه با مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه و مسئولین شهرداری اصفهان و بررسی های دقیق در این زمینه شرکت فولاد مبارکه را به عنوان سرمایه گذار و بهره بردار ورزشگاه نقش جهان معرفی نمود.