هفت چهره جدید در الکلاسیکومرجع خبري رئال مادريد :به گزارش لرد رضا چهره های جدید رئال در ال کلاسیکو را کروس، چیچاریتو و خامس تشکیل می دهند و در بارسا هم راکیتیچ، سوارز، براوو و ماتیو چنین شرایطی دارند.
رئال و بارسا هر سال خریدهای جدیدی انجام می دهدن. کروس و خمس به رئال مدند تا جای دی ماریا و ژابی را بگیرند. هر دو تا کنون عملکرد خوبی داشته اند و در مقابل بارسا در ترکیب اصلی خواهند بود. چیچاریتو بر اساس شرایط بازی شاید در نیمه دوم فرصت پیدا کند و ناواس بازی را از روی نیمکت دنبال می کند.
در نقطه مقابل لوئیز انریکه چند چهره جدید را در الکلاسیکو معرفی می کند. براوو ، دروازه بانرکوردشکن بارسا در ترکیب خواهد بود. ژرمی و راکیتیچ نیز در ترکیب قرار می گیرند. سوارز هم احتمالا از روی نیمکت منتظر فرصتش خواهد ماند. بازیکنانی مثل تراشتگن و رافینی نیز بعید است که بازی کنند