مرجع خبري رئال مادريد :به گزارش لرد رضا ادوین کنگو ، پیشکسوت رئال در مورد الکلاسیکوی شنبه صحبت کرد. وی یکی از معدود کلمبیایی های تاریخ رئال است.

کنگو اظهار داشت :” هر دو تیم شرایط خوبی دارند اما این بزیها سبک خاص خود را دارند و نمی دانی که چه اتفاقی رخ می دهد. امیدواریم که نمایش خوبی در پیش باشد و رئال مادرید پیروز شود.”
ادوین در ادامه بیان کرد:”رئال مادرید شروع فوق العاده ای داشت و ثبات خوبی از خود نشان داد. کریستیانو در فرم خوبی است و بنزما و خامس در کنار ایسکو خیلی خوب کار می کنند. امیدواریم که بتوانیم نتایج خوبی بگیریم.”
کنگو در مورد هموطنش خامس گفت :” شرایط خیلی خوبی دارد. پس از جام جهانی اوضاع برایش خوب پیش رفته است. او یک نابغه است و می تواند بهتر از این باشد. در کنار ایسکو و خوب بازی می کند. چند پسته بودن خیلی به او کمک کرده است. باید تلاش کند که این روند را ادامه بدهد. اگر مصدومیت ها اجازه بدهند می تواند خوش بدرخشد. برای کلمبیایی ها انتقالش به رئال خیلی مهم بود. سومین کلمبیایی رئال است و می تواند خیلی اثرگذار تر از ما باشد”