سیاسی؛
تمام طلب دایی را نقدا پرداخت کردیم
رییس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس از پرداخت نقدی تمام طلب علی دایی خبر داد.
حمیدرضا سیاسی درباره توافق باشگاه پرسپولیس با علی دایی، اظهار داشت: «ما تمام طلب آقای دایی را به صورت نقدی به ایشان پرداخت کردهایم و دایی دیگر حتی یک ریال هم از باشگاه پرسپولیس طلبکار نیست.»
وی درباره انتخاب اسپانسر جدید باشگاه پرسپولیس نیز، گفت: «فعلا قصد نداریم اسپانسری انتخاب کنیم و باشگاه را به صورت هیات مدیرهای اداره میکنیم. ما تمام هزینههای باشگاه را خودمان تامین میکنیم و نیازی به اسپانسر نداریم و پول بازیکنان را در وقت تعیین شده پرداخت میکنیم.»

سیاسی در پاسخ به سوالی درباره بدهی مالیاتی نلو وینگادا نیز گفت: «من اطلاعی از این موضوع ندارم و نمیدانم چطور آقای رحیمی برای پرداخت این بدهی ضمانت داده است.»