اسپانسر پیشین سرخ ها اعلام کرد؛
ما نقشی در برکناری دایی و رحیمی از پرسپولیس نداشتیم
نماینده اسپانسر پیشین باشگاه پرسپولیس تأکید کرد که این شرکت هیچ نقشی در برکناری سرمربی و مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نداشته است.
عبدالله تفرشی در خصوص اینکه امیر رضا خادم اعلام کرده برکناری علیرضا رحیمی به درخواست و تقاضای شرکت بهنام پیشرو کیش بوده است، گفت: «چنین مسئلهای صحت ندارد. اسپانسر پیشین پرسپولیس نه در برکناری دایی و نه در برکناری رحیمی نقشی نداشت. وظیفه اسپانسر رسیدگی به مسائل اقتصادی و استفاده از برند باشگاه است نه دخالت در مسائل مدیریتی و فنی.»
وی ادامه داد: «در راستای قانون به دنبال حق و حقوق خود از باشگاه پرسپولیس هستیم و علاقه داریم این مسئله به صورت دوستانه حل شود اما متأسفانه دوستان میخواهند با طرح این موارد اسپانسر باشگاه را به حاشیه ببرند. این صحبتها نوعی کم لطفی تلقی میشود.»