جلسه ویژه برای پرسپولیس!/از جاسوس سرخ ها تا واسطه فعال ضد انقلاب!
همزمان با نزدیک شدن به موعد نقل و انتقالات نیم فصل، فعالیت های دلالان برای جابجایی بازیکن شدت گرفته است.
با وجود تمام ادعاها مبنی بر برخورد با دلالان و کوتاه شدن دست آنها از بازار نقل و انتقالات بازیکنان و همچین انتشار اسامی افراد فعال در این خصوص، همچنان دلالان حضوری فعال در این عرصه دارند.

موعد نقل و انتقالات نیم فصل نزدیک است و به همین دلیل دلالان در تلاش هستند تا جاهای خالی لیست باشگاه ها را به سود خود پر کنند و باشگاهی مثل پرسپولیس که می تواند بازیکنان زیادی در نیم فصل جذب کند، جزو اولویت های دلالان است.اخیرا جلسه ای در یک رستوران در همین رابطه برگزار شده و برخی دلال های شناخته شده در کنار برخی چهره های نسبتا مطرح در این خصوص به بحث و تبادل نظر پرداختند.دراین جلسه فردی که واسطه ارتباط فعال ضد انقلاب(جهانشاهی) بامدیران سابق پرسپولیس بود نیز حضور داشت.جالب اینکه اخیرا مربیان پرسپولیس توانستند پس از مدتی کنکاش برای پیدا کردن جاسوس تیم که اخبار جلسات خصوصی را رسانه ای می کرد، وی را شناسایی کنند و این دلال که با برخی بازیکنان پرسپولیس رابطه دارد نیز در این جلسه حضور داشت!