به گزارش خبرگزاری فارس و به نقل از سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، با توجه به مباحث مطرح شده درباره احتمال تغییر زمان دربی باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ موضع رسمی خود را برای برگزاری این بازی طبق تاریخ رسمی اعلام شده در تاریخ سی ام آبان اعلام کرد.


بخشهایی از نامه باشگاه پرسپولیس خطاب به فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ به قرار زیر است:


نظر به اینکه طی روزهای گذشته در رسانه ها مباحثی درباره تعویق دیدار دربی مطرح شده است اعلام می دارد باشگاه پرسپولیس با توجه به برنامه رسمی ابلاغ شده سازمان لیگ که باشگاه و تیم آن را برای برنامه ریزی های فنی و غیره ملاک عمل قرار داد، همچنین نظر به اینکه رئیس محترم فدراسیون فوتبال نیز در همان ابتدای طرح موضوع، مخالفت خود با این تغییر برنامه را اعلام داشته اند و با عنایت به این مساله که تا این لحظه هیچ ابلاغ و اعلام رسمی برای تغییر برنامه بازی صورت نگرفت، باشگاه پرسپولیس موافقت خود با برگزاری دربی در تاریخ اعلام شده یعنی سی ام آبان را اعلام می دارد به جهت آثار سوء روی برنامه ریزی های باشگاه و تیم، با هرگونه تعویق این دیدار مخالف است.